Инвеститори

Годишен извештај за 2019 Година

Неревидирани финансиски извештаи

Соопштенија за јавност

Ценовно чувствителни информации

Собрание на акционери

Ценовно чувствителни информации

Годишен извештај за 2014 Година

Неревидирани финансиски извештаи

Соопштенија за јавност

Ценовно чувствителни информации

Собрание на акционери

Годишен извештај за 2013 Година

Неревидирани финансиски извештаи

Соопштенија за јавност

Ценовно чувствителни информации

Собрание на акционери

Годишен извештај за 2012 Година

Неревидирани финансиски извештаи

Соопштенија за јавност

Ценовно чувствителни информации

Собрание на акционери

Неревидирани финансиски извештаи

Соопштенија за јавност

Ценовно чувствителни информации

Неревидирани финансиски извештаи

Соопштенија за јавност

Ценовно чувствителни информации

Собрание на акционери